Udarbejdet af:

Mæslinger, fåresyge og røde hunde

Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde når barnet er 15 måneder og 4 år:

Barnet vaccineres første gang mod mæslinger- fåresyge- røde hunde (MFR) når det er 15 måneder gammelt. Senere - i 4 års alderen - skal barnet igen vaccineres mod MFR. Det er nødvendigt at gentage vaccinationen i 4 års alderen for at opnå tilstrækkelig beskyttelse med de 3 sygdomme.

Børn der var over 4 år den 1. april 2008 skal have en MFR vaccination når de bliver 12 år.

Bivirkninger:

Der bliver anmeldt bivirkninger hos 5-6 tilfælde for hvert 10.000 børn der vaccineres.

De typiske tilfælde af bivirkninger er en mild grad af sygdommen. Barnet kan, op til 3 uger efter vaccinationen, udvikle snue, udslæt og feber samt hævelse af spytkirtlerne. Reaktionen varer sædvanligvis 1-2 døgn og forsvinder uden behandling.

Hos enkelte børn stiger temperaturen til omkring 39.5. Når dette sker kan feberen udløse feberkramper hos børn, der i forvejen har tilbøjelighed til at få feberkramper.

Der anmeldes meget få tilfælde (1 barn om året), hvor vaccinationen har ført til hjernehindebetændelse. Dette skal sammenlignes med de mange flere tilfælde af hjernehindebetændelse, der opstod dengang danske børn ikke blev vaccineret mod MFR.

Der er ikke rapporteret om dødsfald hos børn vaccineret med MFR-vaccine.

Virkning:

Efter 2 MFR-vaccinationer anses beskyttelsen mod de tre sygdomme at være livslang.

Læs videre om Pneumokok