Udarbejdet af:

Selve vaccinationen

Selve vaccinationen foregår hos den praktiserende læge, der også rådgiver forældrene. 

Som forældre får man et vaccinationskort, der indeholder oplysninger om de vaccinationer, der er givet. Vaccinationskortet skal medbringes til den praktiserende læge, som udfylder kortet efter vaccinationen.

Barnet skal i løbet af sit første leveår vaccineres 3 gange. I det følgende år skal barnet kun stikkes en gang. De efterfølgende vaccinationer (når barnet er 5 år og 12 år) gives for at sikre en langvarig og effektiv beskyttelse mod sygdommene. Du kan klikke dig ind på "De enkelte vaccinationer" og se hvor længe dit barn er beskyttet mod de enkelte sygdomme.

Efter vaccinationen opbygger barnet en beskyttelse imod de sygdomme, det er blevet vaccineret imod. Hvis barnet skal være beskyttet mod alle sygdommene, er det nødvendigt, at barnet gennemfører hele børnevaccinationsprogrammet.

Det betyder ikke noget hvor på kroppen, barnet bliver vaccineret. De fleste børn bliver stukket i armen, nakken eller i bagdelen. Kanylen føres ind under huden, hvorefter vaccinen sprøjtes langsomt ind.

Det gør lidt ondt at blive vaccineret - det ved forældre, der som voksne, er blevet vaccineret. Nogle forældre bruger derfor det såkaldte "trylleplaster" eller EMLA-plaster. Videnskabelige undersøgelser viser, at "trylleplastret" ikke mindsker smerten ved vaccination. Det kan derfor ikke anbefales, at bruge "trylleplastret" inden barnet skal vaccineres. "Trylleplastret" indeholder stoffer, der kan give eksem på barnets hud.

Som hovedregel gælder, at vaccination bør udskydes, hvis barnet har feber. Børn med forkølelse uden feber kan godt vaccineres. I sjældne tilfælde, f.eks. hvis barnet tidligere har reageret over for vaccinen, må dette drøftes særligt med den praktiserende læge.

Læs videre om Hyppige spørgsmål