Udarbejdet af:

Fremmedlegeme i næsen

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Fremmedlegemer i næsen ses især hos børn i alderen 1 til 5 år. Fremmedlegemer bør fjernes med det samme. Som forældre kan man puste fremmedlegemet ud med den såkaldte "kys barnet" metode, som er meget effektiv. Lykkedes det ikke, skal forældrene ringe til lægen med det samme.

Mindre børn kan let få et fremmedlegeme op i næsen. Det er især børn i alderen 1 til 5 år, der kommer galt af sted. Under barnets leg med sten, perler, mad eller lignende kan et fremmedlegeme ende oppe i næsen. Det kan være barnet selv eller en legekammerat, som skubber fremmedlegemet op i næsen.

Forældrene opdager uheldet, når barnet begynder at græde eller selv fortæller, at der er noget oppe i næsen. I de fleste tilfælde kan forældrene umiddelbart se eller føle fremmedlegemet, men det sker at forældrene bliver i tvivl om, der nu også er noget oppe i næsen. Hvis du er i tvivl, bør du altid kontakte lægen. Fremmedlegemer i næsen bør fjernes med det samme.

Hvis forældrene ikke opdager, at barnet har et fremmedlegeme i næsen, vil der inden for nogle timer opstå problemer. Fremmedlegemet irriterer slimhinden i næsen, som derved hæver og danner sekret. Barnets næse bliver tilstoppet og den løber med først klart senere tykt ildelugtende sekret. Hvis fremmedlegemet stadig ikke fjernes, kan blodforsyningen til næsen blive ødelagt og så kan der opstå varige skader i barnets næse.

Hvis barnet selv prøver at tage stenen eller perlen ud, ender det som regel med at fremmedlegemet skubbes længere op i næsen. Og bedre bliver det sjældent, når far eller mor prøver at fiske fremmedlegemet ud. Så lad hellere være med det! Du kan selv fjerne et fremmedlegeme i barnets næse ved hjælp af kys barnet metoden, som er beskrevet herunder.

Fjernelse af fremmedlegeme i næsen hos lægen foregår med en særlig pincet, tang eller sug. Børn er ofte meget urolige under indgrebet. Det giver risiko for, at fremmedlegemet skubbes længere op i næsen, eller at slimhinde beskadiges med smerter og næseblod som resultat. Ofte må barnet holdes fast. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at bedøve barnet, før fremmedlegemet kan fjernes.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Hvad du selv kan gøre

Der findes en meget effektiv metode, som forældre selv kan anvende den kaldes kys barnet. Forældrene fortæller barnet, at det skal have et stort kys og pustes i munden. Moderen eller faderen lukker læberne over barnets åbne mund, som ved mund til mund-genoplivning. Med en finger lukkes der af for luften til det næsebor, hvor der ikke er et fremmedlegeme. Der gives nu et kort kraftigt pust, så fremmedlegemet blæses ud. Det kan være nødvendigt med flere forsøg. Metoden fjerner fremmedlegemet hos 3 ud af 4 børn.

Større børn kan ofte selv blæse fremmedlegemet ud, medens man holder for det modsatte næsebor.

Kontakt lægen i morgen

Du skal altid ringe til lægen med samme, hvis barnet har fået noget i næsen, og du ikke kan få det ud.

Kontakt lægen med det samme

Hvis du ikke selv kan fjerne fremmedlegemet.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region