Udarbejdet af:

RS-virus

Respiratorisk Syncytial virus (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

RS-virus er en forkølelsesvirus. Hos de større børn fører RS-virus til en ganske almindelig forkølelse, mens mange børn under 3 år får astmatisk bronkitis. RS-virus infektionen kan ikke behandles, hvorimod der findes effektiv medicin mod astmatisk bronkitis. Du skal ringe til lægen med det samme, hvis barnet får besvær med vejrtrækningen.

Flere forskellige virus kan give forkølelse. Hvis man undersøger 100 børn med forkølelse, vil RS-virus være årsagen hos 25. Mange forældre bliver bekymrede og ængstelige ved tanken om, at deres barn skulle være smittet med en RS-virus - men det er der sjældent grund til.

Hos større børn og voksne fører en RS-virus til en ganske almindelig forkølelse, som forsvinder af sig selv i løbet af 2 uger. Det er hos børn under 3 år, at RS-virus kan give anledning til problemer. Omkring halvdelen af alle småbørn udvikler tegn på bronkitis - det vil sige piben i brystet og hvæsende vejrtrækning (astmatisk bronkitis).

Feber, hoste og løbenæse er de typiske tegn på forkølelse. Forkølelse starter med utilpashed, snue og tilstopning af næsen. Efter 1-2 dage løber næsen med klar væske, som senere kan blive tykt gul. Hoste, nysen, ondt i halsen og feber er almindeligt. Hos småbørn kan temperaturen nå op til 40ºC, medens større børn kun har let eller slet ingen feber.

Feberen forsvinder hos de fleste børn i løbet af 1 uge og hosten i løbet af 2-3 uger. Hos småbørn med astmatisk bronkitis kan hosten dog vedvare i mere end en måned.  Får barnet astmatisk bronkitis kan lægen udskrive medicin som kan hjælpe. De mindste børn under 6 måneder med astmatisk bronkitis kan få så meget besvær med vejrtrækningen, at de bliver indlagt på et sygehus - men det er heldigvis sjældent (3-5 %).

Komplikationer i form af lungebetændelse og mellemørebetændelse kan ses - men det er meget sjældent. Sådanne komplikationer skal behandles med penicillin.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Smitte

RS-virus er meget smitsomt. Smitterisikoen er størst lige inden sygdommen bryder ud og de første dage herefter, der er derfor ingen grund til at isolere barnet. Man må regne med, at alle daginstitutionsbørn hver vinter udsættes for smitte, uden at det kan forhindres. Kontakt til spædbørn under 6 måneder bør så vidt muligt undgås, så længe barnet er sygt.

Daginstitution:
Barnet holdes hjemme til temperaturen er normal, og barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Hvad du selv kan gøre

Selv om man ikke kan helbrede en forkølelse, kan generne lindres. Tilstopning af næsen er ubehagelig for barnet og kan føre til mellemørebetændelse eller bihulebetændelse. I første omgang kan man hæve sengegærdet med bøger eller mursten (20 cm), så hovedet ligger højere end resten af kroppen. Hjælper det ikke, kan man give næsespray.

Kontakt lægen i morgen

Hvis barnet fortsat har feber eller hoste, efter at næsen er holdt op med at løbe. Hvis barnet har hvæsende vejrtrækning eller det piber for brystet.

Kontakt lægen med det samme

Hvis barnet er sløvt med påvirket tilstand (ligger stille i sengen, ikke vil høre historie eller lege). Hvis barnet har besvær med vejrtrækningen.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region