Udarbejdet af:

Manglende testikel i pungen

Kryptorkisme (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Hos et mindre antal drenge findes den ene eller begge testikler ikke i pungen. Hvis drengen er over 1 år gammel og testiklen stadig ikke kan føles i pungen, bør du kontakte lægen, da drengen ellers risikerer at blive steril. Behandlingen af manglende testikel i pungen er enten kirurgisk eller medicinsk.

Testiklerne udvikles i bughulen og vandrer normalt ned i pungen inden fødslen. De fleste drenge har derfor to testikler i pungen ved fødslen. Manglende testikel i pungen er dog en af de mest almindelige medfødte lidelser.

Hos enkelte (10 %) drenge mangler den ene eller begge testikler ved fødslen. Det er som regel, fordi testiklen ikke er vandret ned i pungen. Hos de fleste af disse drenge vil testiklerne af sig selv - vandre ned i pungen i løbet af de første 6-12 måneder efter fødslen. Kun hos ganske få (1 %) drenge, vil der efter 12 måneder stadig mangle en testikel i pungen.

Hos drenge i 5-9 års alderen kan en muskel i pungen trække testiklen op i bughulen. I de tilfælde vil drengen ved fødslen have to testikler i pungen, men senere forsvinder den ene fra pungen – den er blevet trukket op i bughulen af musklen. Det betyder ikke noget. Når drengene går i puberteten, falder testiklen på plads i pungen.

Ved manglende testikel i pungen er der forøget risiko for nedsat sædkvalitet og for testikelkræft. Voksne mænd der mangler begge testikler i pungen kan som regel slet ikke producere sædceller og halvdelen af de voksne mænd, der mangler den ene testikel, har nedsat sædkvalitet. Ved behandling forbedres sædkvaliteten betydeligt. Derfor skal manglende testikel i pungen altid behandles.

Der er ikke enighed om i hvilken alder, drenge med manglende testikel skal behandles. Man kan vælge mellem kirurgisk eller medicinsk behandling. De fleste anbefaler kirurgisk behandling inden drengen er 12 måneder gammel. Ved den kirurgiske behandling findes den manglende testikel i bughulen og placeres i pungen.

Alle nyfødte drenge bliver undersøgt af en læge. Lægen vil blandt andet undersøge om begge testikler er i pungen. Hvis lægen finder at den ene testikel mangler, skal der foretages en ny undersøgelse ½ år senere og hvis testiklen på det tidspunkt ikke er faldet ned i pungen, bør drengen henvises til behandling.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Hvad du selv kan gøre

Selv om testiklen ikke er i pungen ved fødslen, er der ingen grund til panik. Testiklen kan nemlig godt vandre ned efter fødslen og du kan derfor roligt se situationen an indtil drengen er 6 måneder gammel.

Kontakt lægen i morgen

Hvis drengen er over 6 måneder og testiklen stadig ikke er på plads i pungen.

Kontakt lægen med det samme

Aldrig nødvendigt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region