Udarbejdet af:

Vaccinationer

Her på siden kan du læse om det danske børnevaccinations-program. Virkninger og bivirkninger beskrives. Hvordan selve vaccinationen foregår hos den praktiserende læge, kan du læse om under "Selve vaccinationen".

Hvorfor vaccinere børn?
Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod forskellige infektionssygdomme.

De sygdomme, som børnene vaccineres imod, er alle alvorlige og kan føre til dødsfald eller varige skader, hvis barnet ikke bliver vaccineret. Risikoen for at dit barn får f.eks. meningitis (hjernehindebetændelse) kan reduceres betydeligt ved vaccination.

Enkelte af de sygdomme, dit barn bliver vaccineret imod, er nu sjældne i Danmark takket være børnevaccinationsprogrammet. Sygdommene findes dog stadig i andre lande, og erfaringer viser, at de kan dukke op igen, hvis ikke danske børn lader sig vaccinere.

Nogle af sygdommene vil på længere sigt kunne udryddes helt.

Forældre der fravælger tilbudet om vaccination af deres børn, udsætter deres egne børn for en betydelig risiko for at få alvorlige sygdomme. Opgørelser viser, at både sygdomme og komplikationer i form af hjernehindebetændelse og lungebetændelser er faldet blandt danske børn efter indførelse af det danske børnevaccinationsprogram.

Læs videre om Vaccinationsprogram