Udarbejdet af:

Meningitis

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Meningitis (hjernehindebetændelse) er en alvorlig men sjælden infektion hos børn. Høj feber, hoved- eller nakkepine, stivhed i nakke eller ryg samt små punktformede prikker i huden kan alle være tegn på meningitis. Et barn med meningitis har en dårlig almen tilstand, dvs. barnet vil kun ligge i sin seng og kan ikke lokkes til at være aktiv. Du skal ringe til lægen med det samme, hvis du har mistanke om, at dit barn har meningitis.

Hjernehindebetændelse eller meningitis er en af de mest frygtede og alvorligste infektioner. Sygdommen forekommer heldigvis sjældent. I Danmark anmeldes der 350-400 tilfælde om året - hos voksne såvel som hos børn.

Hjernehindebetændelse kan skyldes et virus eller en bakterie.

Meningitis, som skyldes bakterier, er langt den farligste form. Opgørelser viser, at 3-4 % af børnene med bakteriemeningitis dør. I Danmark var det tidligere en bestemt bakterie, kaldet Hæmophilus influenza type B, som var den hyppigste type meningitis hos børn under 5 år. Denne sygdom er nu næsten forsvundet, efter at man er begyndt at vaccinere børnene mod bakterien. I dag skyldes meningitis hos børn andre bakterier. Den mest kendte er den "smitsomme" meningitis, som skyldes meningokok bakterien.

Meningitis forårsaget af virus er mindre farlig end bakteriemeningitis. Børn med virusmeningitis bliver heller ikke så alvorligt syge som børn med en bakteriemeningitis.

Meningitis kan begynde som en almindelig forkølelse, men typisk kommer sygdommen som lyn fra en klar himmel. De større børn klager over smerter i hovedet og nakken. Et barn med meningitis er alvorligt sygt, og det kan man se på barnet.

Mulige tegn på at barnet har meningitis:

  • klager over hovedpine eller nakkepine
  • feber - oftest mere end 39,5°C
  • ligger stille i sengen og kan ikke lokkes til at være aktiv
  • urolig og overfølsom for lyd, lys og berøring. 
  • opkastninger og kvalme
  • nakke- og rygstivhed *
  • spændte fontaneller *
  • kramper
  • små røde punktformede prikker på huden *

* Et barn er nakke-rygstiv, hvis det ikke kan sætte panden mod knæene, eller hvis det ikke kan se ned på sin navle. Spædbørn bliver ikke stive i nakken eller ryggen. I stedet for vil de naturlige huller spædbarnet har mellem kranieknoglerne føles meget spændte. De små røde prikker skyldes små blødninger under huden. Rent praktisk undersøger man udslættet ved at presse bunden af et glas mod huden, hvis prikkerne stadig kan ses gennem bunden, kan det være tegn på meningitis.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Smitte

Den smitsomme meningitis (meningokok bakterien) smitter gennem luften ved host og nys. Mange børn har meningokokker i næsen og svælget uden at være syge. De fleste tilfælde med meningokok bakterien optræder som enkelt tilfælde. Sygdommen er - trods betegnelsen smitsom meningitis - ikke særlig smitsom.

Af og til optræder der flere tilfælde i samme område på omtrent samme tid. Derfor anbefales det, at de der bor i samme bolig som barnet med smitsom meningitis - typisk forældre og søskende - behandles med en forebyggende medicin.

Derimod anbefales det ikke, at de andre børn i daginstitutionen eller skolen modtager forebyggende behandling.

Daginstitution:
Det syge barn må modtages når behandlingen er afsluttet, og når barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Søskende til det syge barn må møde i daginstitution, når den forebyggende behandling er afsluttet.

Medicin

Ved mistanke om meningitis skal man være forsigtig med at give smerte-/febernedsættende medicin, da det kan sløre symptomerne. Det får feberen til at falde og får barnet til at synes mere friskt, mens medicinen virker. Husk børn under 2 år ikke må få medicin uden lægens anvisning.

Ved meningitis er det nødvendigt med hurtig behandling  med antibiotika som indsprøjtning.

Af og til optræder der flere tilfælde i samme område på  samme tid. Derfor anbefales det, at de der bor i samme bolig som barnet med smitsom meningitis - typisk forældre og søskende - behandles med en forebyggende medicin. Derimod anbefales det ikke, at de andre børn i daginstitutionen eller skolen modtager forebyggende behandling.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Det gælder om at reagere hurtigt. Jo hurtigere behandling iværksættes, jo mindre risiko er der for, at barnet bliver alvorligt sygt. Ved mistanke om meningitis skal du kontakte lægen med det samme.

Kontakt lægen i morgen

Har du mistanke om meningitis, skal du aldrig vente til næste dag.

Kontakt lægen med det samme

Ved mistanke om meningitis.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region