Udarbejdet af:

Stammen

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Man kender ikke årsagen til stammen. Men der er ikke noget forkert ved barnet. Hos langt de fleste forsvinder stammen igen i løbet af et par år. Det er vigtigt at forældre og daginstitutioner ved, hvordan de skal håndtere stammen. Alle kan få gratis hjælp hos en talepædagog.

I alderen fra 2 til 5 år er der nogle børn, der har en periode med stammen. Man regner med, at det drejer sig om 5 % af alle børn. Hos langt de fleste børn forsvinder stammen i løbet af 1 til 2 år.

Stammen kan opstå pludseligt eller komme lidt efter lidt. De fleste børn stammer ganske let og talen glider let. Andre børn har svært ved at tale på grund af stammen. Som regel stammer barnet kun i perioder. Der kan gå en tid uden stammen og så kan den komme igen. Hos de fleste børn bliver stammen forværret, hvis barnet bliver ivrigt eller er træt.

Hos de fleste børn forsvinder stammen af sig selv. Men nogle børn bliver ved med at stamme. Det er ikke muligt på forhånd, at afgøre hvilke børn der forsætter med at stamme og hvilke der holder op.

Stammen kan lyde sådan: "Du du du dukken vvvvil ikke lege" eller "Bi bi bi bilen er ggggået i stykker". Barnet har svært ved at få ordene frem og kan helt gå i stå. Nogle børn reagerer ved at stampe i gulvet eller råbe ordene frem. Andre børn bliver kede af det og går deres vej.

Man kender ikke årsagen til stammen. Men der er ikke noget forkert ved barnet. Der er ikke noget der tyder på at børn, der stammer er mere utrygge eller nervøse end andre børn. Børn der stammer, er ikke forskellig fra andre børn bortset fra stammen.

Forældre ved måske ikke, hvordan de skal forholde sig til stammen og har måske fået det råd, at de blot skal vente og se tiden an. Men det råd duer ikke, hvis forældrene er usikre. Lægen eller daginstitutionen vil kunne henvise dig til talepædagog. Det er gratis.

Talepædagogen kan fortælle dig om dit barns stammen og rådgive dig om hvordan du og barnets omgivelser skal håndtere stammen. Samtidig lærer talepædagogen dit barn en bedre måde at tale og stamme på. Tidlig talepædagogisk indsats kan forebygge en uheldig udvikling af stammen.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Hvad du selv kan gøre

Det er vigtigt at barnets omgivelser familien og daginstitutionen lærer at håndtere stammen rigtigt. Forældrene kan selv gøre noget for at hjælpe et barn der stammer. Her er nogle gode råd:

  • Giv barnet tid til at finde ordene.       
  • Vis interesse for det barnet fortæller og ikke selve stammen.       
  • Lad være med at rette, afbryde eller sige ordene.       
  • Lad barnet selv fortælle, hvad det har oplevet. Stil ikke spørgsmål men fortæl selv hvad du har oplevet, så vil barnet sandsynligvis selv begynde at fortælle.       
  • Hold øjenkontakt.       
  • Vær ikke bange for at tale med barnet om stammen. Du kan sige: Jeg kan godt høre, at det er svært for dig at snakke lige nu.

Kontakt lægen i morgen

Når dit barns stammer gør dig usikker og bekymret. Hvis barnet stadig stammer efter et år. Hvis barnet ikke vil tale, fordi det stammer.
Daginstitutionen kan også kontaktes.