Udarbejdet af:

Faldskader

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Særligt om foråret og om sommeren kommer mange børn til skade. Det kan være i forbindelse med leg på redskaber, cykling eller når de dyrker sport. Børn er meget aktive og kommer derfor ofte til skade. Samtidig er leg og sport væsentlig for barnets fysiske og sociale udvikling. Her lærer barnet at bruge sin krop og at omgås kammerater.

Ulykker ved cykling er blevet mere og mere almindeligt. Når et barn cykler - tit med 20 km/t - og rammer ind i en bil, kan der opstå alvorlige skader. Børns hoveder vejer meget i forhold til resten af kroppen, og derfor falder de med hovedet nedad. Da det samtidig desværre ikke er ualmindeligt, at børn cykler uden cykelhjelm, sker der mange alvorlige ulykker på cykel.

De fleste kender et barn som meget tit kommer galt afsted - de såkaldte "ulykkesfugle". Det er rigtigt, at der findes særlige "uheldige" børn, der ofte kommer til skade, men de er heldigvis sjældne. Alle børn kan komme ud for en ulykke. Det er sådan fordi børns syn, hørelse og opfattelse af hastighed og bedømmelse af afstande ikke er udviklet, før de når skolealderen. Viden om børns udvikling har ført frem til følgende tommelfingerregler:

 • børn er klar til at cykle, når de er 5 år

 • børn er klar til at krydse en gade med trafik, når de er 9 år

 • børn kan selv cykle i trafikken, når de er 11-12 år

  Når barnet falder og slår sig, er forældrene ofte ængstelige for, at barnet har brækket en knogle eller skadet et led. Hos børn er led og ledbånd meget stærke, medens knoglerne er mindre stærke. Det betyder fx at en forvridning i fodleddet, der hos den voksne fører til en forstuvning, hos barnet kan føre til et brud på knoglen. En brækket knogle er derfor hyppigere hos børn end hos voksne.

  Hvis barnet efter et fald eller slag kan bevæge sig normalt og leger som det plejer, er der ikke sket nogen alvorlig skade. Hvis barnet derimod ikke vil bruge den ene arm eller ikke vil støtte på benet, må man mistænke et brud eller en forstuvning.

  Et brud viser sig typisk ved smerter lige med det samme, når knoglen bevæges (fx når barnet støtter på benet eller bevæger armen). De hyppigste brud hos børn opstår i underarmen helt nede ved håndleddet, i underbenet helt nede ved fodleddet og ved albuen. Ved brud på knoglen kommer der smerter, hævelse og ømhed lige med det samme. Typisk vil barnet ikke støtte på benet eller bruge armen på grund af smerter. Hvis man trykker på knoglen, er der kraftige smerter.

  En forstuvning viser sig ved, at barnet lige efter uheldet kan bevæge leddet uden smerter. På den måde kan man skelne mellem brud på knogle og forstuvning af et led.

  Efter nogle timer hæver ledet, og der kommer smerter. De hyppigste led der bliver forstuvet, er fodled, håndled og fingerled.

  En anden hyppig skade hos børn er overbelastning, der kan opstå ved gentagne bevægelser. Uanset hvilken sport barnet dyrker, er der en risiko for overbelastning. De hyppigste overbelastningsskader ses i knæled og fodled. Typisk klager barnet over smerter nogen tid efter, at bevægelsen er påbegyndt og efter pause på nogle dage forsvinder smerten.

  Muskelskader ses især hos de større børn. En såkaldt "fibersprængning" opstår når nogle af trådene i musklen springer. Omkring det sted hvor musklen er sprunget opstår der en blodansamling. Blodansamlingen viser sig ved hævelse og ømhed. Barnet klager over, at det gør ondt når musklen bruges. Fibersprængninger i lægmuskler, lårmuskler og skulder-muskler kan fx opstå, når barnet spiller fodbold eller håndbold.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Hvad du selv kan gøre

Nedkøling, kompression (stram forbinding), hvile og løft af den skadede legemsdel er den vigtigste behandling - uanset om der er tale om et brud, forstuvning eller fibersprængning. Nedkøling, af det sted hvor skaden er sket, kan gøres med køleposer eller isterninger og bør strække sig over mindst 30 minutter. Kompression er en fast anlagt forbinding omkring det skadede sted og den bør ligge på stedet nogle dage, indtil ømheden er væk. Den stramme forbinding tages af om natten, når barnet sover. Den skadede bør holde sig i ro 1-2 døgn uden belastning af det skadede område. Et skadet ben eller arm hæves mindst 45 grader fra underlaget i nogle timer. Der kan blive brug for smertestillende medicin som paracetamol. Husk børn under 2 år ikke må få medicin uden lægens anvisning.

Kontakt lægen i morgen

Hvis der fortsat er kraftig hævelse og smerter.

Kontakt lægen med det samme

Hvis barnet stadig har smerter trods din egen behandling. Hvis du har mistanke om brud på en knogle.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region