Udarbejdet af:

5 år

Stivkrampe-difteri-kighoste-polio:

Vaccinen indeholder bestanddele af døde virus. 

Vaccinationen giver langvarig beskyttelse mod: 

  1. Difteri, der blandt andet kan give meget alvorlig halsbetændelse. 
  2. Stivkrampe, der kan opstå i forbindelse med sår, og som er særdeles alvorlig.    
  3. Kighoste, der kan være alvorlig - især hos helt små børn
  4. Polio eller børnelammelse, der kan medføre varig lammelse af kroppen

 

Bivirkning:

Der bliver anmeldt 20 tilfælde for hvert 10.000 børn, der bliver vaccineret imod difteri-stivkrampe-kighoste.

Langt de fleste tilfælde består af rødme, hævelse, varme og ømhed på huden, der hvor barnet bliver stukket.

Meget sjældent ses der kortvarig feber og et udslæt.

Der er ikke rapporteret om dødsfald eller varige skader hos børn.

Virkning:

Efter den gentagne vaccination anses beskyttelsen imod de difteri og tetanus at vare mindst 10 år, og muligvis 20 år.

Beskyttelsen imod kighoste er formentlig 10 år.

Beskyttelsen mod børnelammelse er livsvarig.

Læs videre om 12 års vaccination - kun piger