Udarbejdet af:

Hjernerystelse

Commotio cerebri (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Alle slag mod hovedet kan være farlige. Hjernerystelse og en blodansamling inde i hovedet er de alvorligste følger. Hjernerystelse viser sig ved bevidstløshed, hukommelsestab, kvalme, opkastning og hovedpine. En blodansamling inde i hovedet udvikler sig nogle timer efter, at barnet har slået hovedet. Blodansamlingen viser sig ved at barnet bliver sløvt, kaster op og får tiltagende hovedpine. Alle børn med hjernerystelse eller hvor der er mistanke om en blodansamling inde i hovedet, skal vurderes af en læge med det samme.

De fleste forældre har oplevet, at deres barn har slået hovedet. Forskrækkelse og ængstelse for, at barnet er kommet alvorligt til skade, er almindelige reaktioner. De mindste børn slår hyppigst hovedet ved fald fra mindre højder som for eksempel fra seng, stol eller barnevogn; medens de større børn slår hovedet i forbindelse med trafikulykker, sport eller voldsom leg.

Alle slag mod hovedet kan være farlige, men behøver ikke at være det. Når barnet har slået hovedet er følgende to spørgsmål vigtige:
- Har barnet fået en hjernerystelse?
- Har barnet fået en blodansamling inde i hovedet?

Har barnet fået en hjernerystelse?
Hjernerystelse opstår, som ordet siger, når hjernen bliver rystet kraftigt. Hjernerystelse viser sig ved kortvarig bevidstløshed, hovedpine og hukommelsestab. Kvalme og opkastning er andre tegn på hjernerystelse. En hjernerystelse kan være let eller svær og kræver som regel, at barnet vurderes af en læge.

Da barnets alder spiller en stor rolle for hvordan forældre skal håndtere en hjernerystelse, har vi valgt at opdele hjernerystelse i to afsnit - et for børn under 5 år og et for børn over 5 år.

Børn under 5 år:
Det er særligt vanskeligt, at afgøre hvor alvorlig situationen er hos de mindste børn. Oplysninger om hvor voldsomt barnet har slået hovedet mangler ofte eller er usikre - barnet kan jo ikke selv fortælle noget. Samtidig er det kendt, at der ikke er en klar sammenhæng mellem hvor voldsom slaget er og den skade slaget forårsager. Et fald fra anden eller tredje sal' højde behøver ikke at give svære skader, medens et fald fra f.eks. en stol kan give svære skader.

Ingen hjernerystelse: Hvis slaget mod hovedet er meget svagt reagerer barnet med kortvarig gråd for herefter, at være som det plejer. Det vil sige barnet smiler, drikker og reagerer som sædvanligt på berøring og lyde.

Let hjernerystelse: Slaget mod hovedet medfører kortvarig bevidstløshed og barnet vil ofte reagere med voldsom gråd og uro. Herefter bliver barnet stille, blegt, mat, kaster eventuelt op og bliver døsigt.

Svær hjernerystelse: Slaget mod hovedet medfører længevarende bevidstløshed - det vil sige at barnet ikke skriger eller græder lige efter slaget. Herefter bliver barnet stille, sløvt og kaster op.

Børn over 5 år:
Hos børn over 5 år et det noget lettere for forældre at vurdere situationen. Oplysningen om barnet har været bevidstløs og den efterfølgende observation af barnet er lettere, fordi forældre kan tale med barnet.

Ingen hjernerystelse: I langt de fleste tilfælde reagerer barnet med forskrækkelse og gråd, men fortsætter umiddelbart herefter med at lege. Barnet er som det plejer at være og klager ikke over kvalme eller hovedpine.

Let hjernerystelse: Barnet vil være bevidstløs i ganske få sekunder lige efter slaget mod hovedet. Der kan være kortvarig hukommelsestab og forvirring lige efter hændelsen. Barnet klager over hovedpine, kvalme og der kan være opkastninger.

Svær hjernerystelse: Barnet vil da være bevidstløs i længere tid, ligesom hukommelsestabet er over en længere periode.

Har barnet fået en blodansamling inde i hovedet?
Et slag mod hovedet kan forårsage, at blodkar inde under kraniet rives over og der dannes en blodansamling inde i hovedet på barnet. Blodansamlingen opdages ved, at barnet nogle timer efter slaget mod hovedet begynder at klage over tiltagende hovedpine, svaghed og besvær med at holde balancen. Barnet begynder at kaste op og bliver sløvt.

En blodansamling inde i hovedet kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de første 24 timer efter slaget mod hovedet. Det er derfor, at forældre skal holde øje med deres barn i 24 timer efter, det har slået hovedet. En blodsamling inde i hovedet er en livsfarlig tilstand, hvis ikke lægerne i tide får boret hul, så blodansamlingen kan tømmes ud.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Hvad du selv kan gøre

Kun børn der ikke har tegn på hjernerystelse kan behandles hjemme.

Forældre skal da holde øje med barnet i 24 timer efter slaget mod hovedet. Om natten skal barnet vækkes hver 2 time så forældrene kan vurdere om barnet reagerer naturligt. For de små børn skal forældrene se efter at barnet slår øjnene op og ser på dem, smiler, er sulten eller lignende. For de større børn skal forældrene se efter om barnet adlyder ordrer, er orienteret og interesseret i sine omgivelser.

Kontakt lægen i morgen

Aldrig nødvendigt. Hvis du mener, at en læge skal vurdere situationen eller hvis du er usikker, skal du ringe med det samme.

Kontakt lægen med det samme

Alle børn med hjernerystelse. Det vil sige børn, der ikke skriger eller græder med det samme de slår hovedet, børn som er uklare i mere end 5 minutter og børn der klager over hovedpine har kvalme og kaster op.

Alle børn hvor der er mistanke om blodansamling inde i hovedet. Det vil sige børn, der efter at være kommet sig helt ovenpå slaget begynder at klage over hovedpine, kvalme, opkastning, bliver sløve, har besvær med at holde balancen eller som klart er anderledes i sin væremåde end sædvanligt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region