Udarbejdet af:

Lus

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Hovedlusen er igen blevet en plage i mange skoler og børnehaver. Det er meget svært at se lusene, mens luseæg er lettere at finde. Luseæg ligner skæl men er klistret så fast på håret, at de ikke kan trækkes af et hår - i modsætning til skæl. Kun børn angrebet af lus skal behandles. Der findes flere forskellige lusemidler, men hovedlusene bliver mere og mere modstandsdygtige. Brug af tættekam er et effektivt alternativ.

Efter en periode, hvor hovedlus har været sjælden, er luseplagen igen blevet almindelig i Danmark. Især på skoler, i børnehaver og andre institutioner har hovedlus de seneste år været en plage i kortere eller længere tid. Luseplagen forekommer især efter længere ferier som sommer- og juleferier. Det vil sige, at de fleste børn er generet af lus fra august til oktober og i januar.

Især børn mellem 3 og 11 år er udsat for at blive smittet med hovedlus. Hos mindre børn ses lus lige hyppigt hos drenge og piger. Når børnene bliver ældre, er lusene mere almindelige hos pigerne. Mange tror, at hovedlus hænger sammen med beskidt hår - det er ikke rigtigt. Og hyppig hårvask hindrer ikke, at man får hovedlus.

Lusen er et insekt, der lever af at suge blod i menneskers hårbund. Hovedlusen er 2-4 mm lang og grålig. Hovedlusen lever helt nede ved hårbunden, hvor der er en temperatur og fugtighed, der passer dem. Den bevæger sig hurtigt i håret og kan derfor være vanskelig at få øje på. 

Det er lettere at finde luseæg - de ligner skæl eller fint pudder. Luseæggene er klistret så fast til håret, at de kun vanskeligt kan fjernes. Man kan let skelne mellem æg og skæl ved at trække et hår mellem pege- og tommelfinger. Æggene sidder fast, medens skællene glider af. Man undersøger for lus ved at dele håret i skilninger med et par cm mellemrum, så hele hårbunden gennemses. Lus og æg findes hyppigst i nakken og bag ørerne.

Når man har haft lus i nogen tid, begynder det at klø i hårbunden. Lusens stik giver kløe og nogle gange kommer der røde knopper på stikstedet. Hvis barnet kradser kan der opstår rifter, hvor bakterier kan kravle ind og medføre en betændelse i hårbunden. En sådan betændelse kan kendes på rødme, varme, hævelse og ømhed i hovedbunden.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Smitte

Alle kan smittes med lus, uanset hvor renlig man er, og langt, snavset hår er ikke mere modtagelig for lus end kort, rent hår. Lus lever af at suge blod og ikke af snavs.

Spredningen af hovedlus sker ved, at lusen kravler fra et hoved til et andet. Lus kan ikke flyve eller hoppe, og smitten sker kun, hvis to hoveder har kontakt med hinanden i længere tid.

Hovedlus som er redt ud af håret med en kam eller børste er gamle og syge lus og de smitter ikke særligt meget. Uklækkede æg i møbler, kamme, huer og tørklæder kan være ansvarlig for spredningen. Man må derfor regne med, at blive smittet når man låner en kam, børste eller hue af et barn, der har hovedlus.

Hvad kan skolen og børnehaven gøre hvis det er svært at komme luseplagen til livs?

Det kunne være en god ide at udnævne en bestemt dato til “lusedag”. Alle - børnene, forældrene, søskende og personalet - informeres om hvordan man undersøger for lus og hvordan det valgte lusemidel anvendes korrekt. På selve “lusedagen” undersøges alle for om de har lus og samme aften behandles alle der har lus eller æg med lusemidlet. “Lusedagen” gentages efter 1 uge.

Daginstitution:
Barnet kan modtages i institutionen når behandling er iværksat.

Medicin

Kun børn der er angrebet af lus skal behandles. Det er vigtigt - så længe luseplagen står på - at alle i familien dagligt undersøges for, om de skulle være blevet smittet med hovedlus og at de behandles hvis der er luseæg. Er der flere i familien, der på samme tid har hovedlus, skal de der er smittet behandles på samme tidspunkt - ellers smitter de bare hinanden igen og igen.

Der findes flere forskellige lusemidler, som kan købes i håndkøb. De fleste vælger at bruge en shampoo, da den er lettest at anvende. Hovedlusene bliver mere og mere modstandsdygtige overfor lusemidlerne. Det er derfor altid nødvendigt at gentage behandlingen efter 1 uge. Det er en god ide at kontrollere virkningen af behandlingen efter 1 døgn, hvor lusene skal være dræbt. Hvis der stadig er lus efter korrekt behandling skal behandlingen ikke gentages med samme lusemiddel, men et af de andre lusemidler vælges. Husk at hvis man ikke bruger lusemidlet på den rigtige måde, virker det ikke. Du kan se hvordan lusemidlet skal bruges ved at læse indlægssedlen. 

Kan lus blive modstandsdygtige over for lusemidlerne?:

Ja. Nye undersøgelser har vist, at hovedlus er blevet mere og mere  modstandsdygtige. Det kan derfor anbefales både at bruge lusemiddel og tættekam.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

En tættekam er en meget gammel og velkendt metode til aflusning. Metoden er billig, ugiftig og kan være meget effektiv. Anvender man en traditionel tættekam, er det en god ide at gøre håret vådt, putte balsam i og rede det igennem, inden man starter på selve kæmningen. Håret vil da være lettere at rede med tættekammen, og lusene sidder mere stille. Hele håret redes igennem med tættekammen fra hovedbund til hårspids.

Det er meget vigtigt, at man for hvert tag med tættekammen starter gennemredningen af håret helt inde ved hovedbunden, da de fleste lus befinder sig her. Efter hvert tag skal tættekammen rengøres eller eventuelt bankes af på et hvidt underlag, så man har mulighed for at se, hvor mange lus der redes ud. 

Alle voksne lus skal fjernes ved den første kæmning, så der ikke lægges flere æg. Da de helt små lus kan være svære at fange med en tættekam, og da æg lagt tidligere vil klække i de følgende dage, skal kæmningen gentages hver anden dag i en periode på 14 dage. Efter dette bør man være lusefri, hvis kæmningen er udført korrekt, og man ikke er blevet smittet igen. 

Kontakt lægen i morgen

Hvis barnet bliver ved med at have hovedlus selv om lusemidlet er anvendt rigtigt. Hvis der i hovedbunden kommer rødme, varme, hævelse og ømhed.

Kontakt lægen med det samme

Aldrig nødvendigt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region