Udarbejdet af:

Kost og vitaminer

Det har stor betydning for barnets vækst og trivsel, hvilken ernæring barnet får.  Væksten i fostertilstanden og det første leveår har både betydning for hvor højt barnet bliver som voksen og for barnets sundhed på længere sigt.

Kostens store betydning er indlysende, når man tænker på, at spædbarnet i løbet af det første år tredobler sin vægt og øger længden med 25 cm. På intet andet tidspunkt er behovet for ernæring så stort som i det første år. Det er derfor vigtigt at have kendskab til barnets behov i det første år.

Du skal tilbyde barnet en kost, som er sammensat, så den tilgodeser behov for vækst og funktion og samtidig fører til et godt helbred. Barnet har brug for næringsstoffer der indeholder energi, vitaminer og mineraler.

I Danmark anbefales:

  • Amning de første 4 til 6 måneder eller modermælkserstatning, hvis amning ikke kan gennemføres.                       
  • Overgangskost fra ca. 5 til 9 måneder, hvor fast føde gradvis erstatter ca. halvdelen af brystmælk eller modermælkserstatning.                       
  • Almindelig mad fra 9 til 12 måneder, hvor barnet efterhånden får mad som resten af familien.                       
  • Efter 1 års alderen tilbydes barnet den samme kost som resten af familien.

En sådan kost dækker barnets behov - undtagen for D-vitamin i første leveår og jern i sidste halvdel af første leveår. Det anbefales derfor at give:

  • 5 D-vitamindråber eller 1 ml. Multitabs D-vitamindråber hver dag fra barnet er 2 uger gammelt og op til det er 2 år. Børn med mørk hud bør have D-vitamin igennem hele barndommen. D-vitamin kan købes på apoteket.            
  • 5 dråber Glycifer (jerndråber) dagligt fra barnet er 6 måneder og op til det er 1 år. Kan undlades, hvis barnet får 400 ml. modermælkserstatning, tilskudsblanding eller industrifremstillet vælling der indeholder jern. Kan købes på apoteket.

Efter 1-årsalderen kan børn sædvanligvis ophøre med jerntilskud. Det er aldrig påvist, at de mange vitamin-piller som forældre giver deres børn efter 1 års alderen har, nogen betydning - hverken for barnets vækst, trivsel eller sundhed.

Læs videre om Kost og vitaminer 0-4 mdr