Udarbejdet af:

Udslæt

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Børn med feber og udslæt vil som regel have en infektion med virus. Et udslæt, der ikke svinder ved tryk kan være tegn på meningitis.

Mange af de infektioner børn får, viser sig ved feber og udslæt. Som eksempler kan nævnes skoldkopper, skarlagensfeber, tredags-feber og lussingesyge.

Et særligt udslæt kan ses ved meningitis. Det består af små røde prikker, som ikke forsvinder, når man trykker på huden med en finger. De vigtigste tegn på meningitis er, påvirket almentilstand. Det vil sige, at barnet ligger helt stille i sengen, ikke vil høre historie eller lege, har høj feber, hovedpine eller eventuelt opkastninger. Ofte (men langt fra altid) er barnet stiv i nakke og ryg. Så kan barnet ikke se ned på sin navle eller sætte panden mod knæet.

Udslæt kan også være tegn på overfølsomhed for mad, medicin eller insektbid. I sådanne tilfælde giver udslættet kløe.

Det mest almindelige udslæt er børneeksem. Overvej børneeksem når:

  • forældre eller søskende har haft børneeksem, astma eller høfeber
  • barnet har en meget tør, kløende hud
  • eksemet er lokaliseret til albuer, knæhaser samt hånd- og fodled.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn