Udarbejdet af:

Malaria

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Malaria er en verdens mest alvorlige sygdomme. Det anslås, at der på verdensplan hvert år dør 2.1 millioner mennesker af malaria. Antallet af malariatilfælde i Danmark er næsten fordoblet inden for de sidste 5 år og er nu på omkring 200 tilfælde hvert år.

De vigtigste områder hvor malaria findes er Afrika, Østen og Sydamerika, men malaria findes også enkelte andre steder (se www.vaccination.dk). Malaria overføres ved stik af myg.

Rejser man til områder hvor der er malaria, skal barnet beskyttes mod myg, anvende forebyggende behandling med tabletter og undersøges af en læge ved mistanke om malaria.

Ved ophold i områder hvor malaria findes, er det vigtigt at beskytte sig mod den myg, der overfører malaria. Myggen stikker kun efter mørkets frembrud eller i mørke rum. Der skal bruges myggebalsam og myggenet.

Ved rejse til områder hvor malaria findes, kan der anvendes forskellige slags forebyggende medicin. Børn er modtagelige over for malaria og der kræves derfor forebyggende behandling fra de bliver født. Spørg din læge hvilken forebyggelse, der kan anbefales i det område, du rejser til.

Ved mistanke om malaria bør barnet straks undersøges af en læge. Den forebyggende medicin er ikke tilstrækkeligt, hvis barnet udvikler malaria. Der skal da anvendes en anden dosering eller suppleres med anden medicin. Det vigtigste tegn på malaria er feber. Men tegnene på malaria er ofte mindre udtalte hos de mindste børn, der i det første halve leveår ikke nødvendigvis får feber. Malaria kan da vise sig som hoste eller diaré. De mindste børn (under 6 måneder) bør derfor kun undtagelsesvis tages med på ferierejser til områder, hvor der er malaria.

Hvis barnet efter hjemkomst får feber - uden umiddelbar forklaring - bør det straks undersøges af en læge på mistanke om malaria. Feberen kan komme op til 6 måneder efter rejsen er afsluttet.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn