Udarbejdet af:

Hyppige spørgsmål

Da www.sygeborn.dk har modtaget mange spørgsmål om vaccination af børn, har redaktionen valgt at besvare de hyppigste spørgsmål samlet i dette afsnit.

Er det ikke normalt at have børnesygdomme?

De børnesygdomme der vaccineres imod kan være alvorlige og give varige skader - i værste fald medføre dødsfald.Jo, det er normalt at have børnesygdomme, hvis børnene ikke er vaccineret. Det betyder dog ikke, at det er et gode eller en nødvendighed, at børnene får sygdommene.

Er det ikke sundere at få modstandskraft fra børnesygdommene end fra vaccinationerne?

Man bliver ikke "sund" af at få børnesygdomme. Børnene bliver mere syge, hvis de får børnesygdommene på den naturlige måde, end hvis de bliver vaccineret. Når børn er akut syge af for eksempel mæslinger, vil de fleste være svækkede. Da vil andre infektioner kunne støde til såsom mellemørebetændelse eller lungebetændelse. Dette er den vigtigste årsag til, at børnevaccinationer anbefales.

Er der større risiko for skader ved at blive vaccineret end ved at få sygdommene?

Alvorlige sygdomme som f.eks. lungebetændelse og hjernebetændelse efter vaccinationerne forekommer meget sjældent og under alle omstændigheder 100 til 1000 gange så sjældent, som hvis børnene får sygdommene på den naturlige måde.

Er det risikofrit at lade sit barn vaccinere?

Nej, der er altid en risiko for, at barnet reagerer kraftigt på vaccinationen. Men det sker ekstremt sjældent.

Kan det være farligt at give barnet flere vaccinationer på samme tid?

Vaccinationerne er alle afprøvet, inden de tages i brug. Der er ingen fordel ved at dele vaccinationer på flere stik. Formålet med at sætte flere vaccinationer sammen i et stik er først og fremmest, at barnet så skal stikkes færre gange.

Det stigende antal børn med allergi, kan det skyldes vaccinationerne?

Det er ikke påvist, at børnevaccinationerne giver allergi. Stigningen i allergiske sygdomme i Danmark skete for eksempel lang tid før indførelsen af mæslinger-fåresyge-røde hunde vaccinationen.

Kan specielt vaccinationen imod mæslinger-fåresyge-røde hunde give hjerneskade?

Både børn, der bliver vaccineret imod mæslinger, fåresyge og røde hunde, og børn der får sygdommene på den naturlige måde, har en meget lille risiko for, at få hjenebetændelse og dermed hjerneskade.

En af de mest frygtede følgesygdomme til for eksempel mæslinger er hjernebetændelse, som forekommer i et ud af 1.000-2.000 tilfælde.

Det kan ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan optræde hjerneskade i forbindelse med mæslinger-fåresyge-røde hunde vaccinationen. Hvis det sker, vil barnet få erstatning.

Er én mæslinge-fåresyge-røde hunde vaccination ikke nok?

Det er det hos langt de fleste børn. Men hos hvert tiende barn vil en vaccination ikke være nok til at beskytte imod sygdommene - og vi ved ikke hvilke børn, der kan nøjes med én vaccination. Derfor skal barnet vaccineres flere gange.

Hvis man ikke er vaccineret til tiden, er det så for sent?

Det er aldrig for sent at påbegynde en vaccination. Man skal ikke starte forfra, hvis barnet er kommet bagud i programmet for eksempel på grund af sygdom.

Kan vaccinationen mod mæslinger-fåresyge-røde hunde give autisme?

Det har været diskuteret i flere år. Selv om man ikke kender alle årsager til, at autisme opstår, har de fleste videnskabelige undersøgelser ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem sygdommen og vaccinationen. En enkelt rapport fra England har dog - som den eneste - sandsynliggjort en sådan sammenhæng.

Læs videre om Institution & Smitte