Udarbejdet af:

Difteri-stivkrampe-kighoste

Vaccination mod difteri-stivkrampe-kighoste, når barnet er 5 år:

Difteri-stivkrampe-kighoste vaccinen, der gives til barnet når det er 5 år, er en gentagelse af difteri-stivkrampe-kighoste delen i grundvaccinationen som barnet fik i 3 måneders, 5 måneders og 12 måneders alderen.

Som omtalt under grundvaccination yder denne beskyttelse til barnet er 5 år. Den gentagne vaccination mod difteri, stivkrampe og kighoste i 5-års alderen gives for at sikre langvarig beskyttelse mod sygdommene.

Bivirkning:

Der bliver anmeldt 20 tilfælde for hvert 10.000 børn, der bliver vaccineret mod difteri-stivkrampe-kighoste.

Langt de fleste tilfælde består af rødme, hævelse, varme og ømhed på huden, der hvor barnet bliver stukket.

Meget sjældent ses der kortvarig feber og et udslæt.

Der er ikke rapporteret om dødsfald eller varige skader hos børn.

Virkning:

Efter den gentagne vaccination anses beskyttelsen mod difteri og stivkrampe at vare mindst 10 år, og muligvis 20 år. Beskyttelsen mod kighoste er formentlig 10 år.

Læs videre om Difteri-stivkrampe-kighoste-polio