Udarbejdet af:

Børnesår

Impetigo (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Børnesår er meget smitsomme og skyldes en betændelse i huden med bakterier. Bakterierne kommer ind under huden gennem små rifter. Børnesår begynder som en lille rød plet, der bliver til blærer som brister, og det typiske ravgule børnesår opstår. Børnesår ses oftest i ansigtet og på hænderne. Du kan selv behandle et mindre angreb, men er der mange børnesår, skal du ringe til lægen næste dag.

Børnesår er meget smitsomt og skyldes en betændelse i huden med nogle bestemte bakterier. Børnene smitter hinanden, når de leger sammen. Sygdommen optræder derfor hyppigt som en epidemi, dvs. mange børn har børnesår på samme tid.

Bakterierne kommer ind under huden gennem små rifter. Børnesår ses derfor særligt hyppigt hos børn med rifter i huden efter insektstik, fnat, skoldkopper og børneeksem.

Børnesår begynder som en lille rød kløende plet, der hurtigt udvikler sig til en gruppe af små blærer. Når blærerne sprænger, opstår der et væskende sår. Senere dækkes såret af mørke ravgule skorper. Børnesår spreder sig ofte til andre dele af huden, fordi barnet kradser sig.

Børnesår kan sidde overalt på huden, men er hyppigst i ansigtet især omkring næse og mund, i hårbunden og på hænderne.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Smitte

Børnesår er meget smitsom. Bakterierne overføres ved berøring fra person til person eller fra genstande som den syge har rørt ved. Et barn, der har rørt ved sine børnesår, har bakterier på fingrene. Hvis barnet herefter rører et andet barn, overføres bakterierne. På samme måde kan bakterier overføres til for eksempel legetøj og derfra til et andet barn.

Sårene smitter så længe de væsker, og så længe der er skorper. Først når skorperne er faldet af, og der ikke er kommet nye sår, smitter barnet ikke længere. Selvom der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.

Daginstitution:
Da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil røre ved sårene, er der risiko for smitte. Børn der går i vuggestue, børnehave eller dagpleje må derfor ikke modtages i institutionen, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selvom barnet er sat i behandling af lægen, må det først komme i daginstitution, når den sidste skorpe er faldet af.

Børn i skolealderen kan bedre overholde renlighed og må derfor modtages i skole og fritidsordning.

Følgende kan anbefales for at nedsætte smitten af børnesår:

  • Håndvask med vand og sæbe efter berøring af sår.
  • Eget håndklæde til alle. 
  • Daglig skift af håndklæde og sengetøj.
  • Tøjvask ved min. 80°C.
  • Personalet i daginstitutionerne skal foretage håndvask (engangshåndklæder) efter berøring af sår. Alternativt kan hænderne aftørres i spritservietter (70-85 % ethanol) eller i alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel.
  • Grundig rengøring.
  • Støvsugning af stofbetrukne overflader og eventuel vask eller rensning af tekstiler, hvis disse har været i tæt kontakt med sårene.
  • Legetøj, som kan være forurenet af sårene, afvaskes dagligt med vand og sæbe, eventuelt i opvaskemaskine.
  • Det er vigtigt at rengøre ting som alle i huset berører – håndtag og telefoner.
  • Ting, der ikke tåler vand, kan afsprittes.

Medicin

Hvis barnet kun har ganske få børnesår, kan der anvendes en salve med antibiotika, som er på recept. Salven smøres på såret - efter at skorpen er fjernet. Er der flere børnesår, kan det blive nødvendigt at give penicillin som mikstur eller tabletter.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Hvis barnet kun har et enkelt eller to mindre børnesår, kan man fjerne sårskorperne og vaske grundigt med vand og sæbe. Skorperne fjernes med en pincet, efter at de har ligget i blød med et vådt omslag. Omhyggelig hygiejne omfattende håndvask, nedklipning af negle, skift og omhyggelig rengøring af klæder og sengetøj kan anbefales.

Kontakt lægen i morgen

Er der flere børnesår eller hvis din egen behandling ikke hjælper i løbet af 1 uge, bør du kontakte lægen. Lægen kan eventuelt ordinere penicillin til dit barn.

Kontakt lægen med det samme

Aldrig nødvendigt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region