Udarbejdet af:

Kolik

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Langvarige skrigeture hos et spædbarn, som ikke forsvinder hvis barnet får tilbudt mad, skiftet ble eller bliver trøstet, kaldes spædbarnskolik. Hvert tiende barn får kolik. Kolik forsvinder som regel, når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Der findes ingen forklaring på kolik og tilstanden kan ikke behandles. 

Alle spædbørn græder i perioder - nogle mere end andre. Som oftest græder barnet fordi det er sulten, bleen trænger til at blive skiftet eller fordi barnet føler sig utryg. Hvis forældrene giver barnet mad, skifter ble eller tager barnet op vil gråden ophøre.

Langvarige skrigeture eller spædbarnskolik er noget helt andet. Et spædbarn med kolik græder længe og kan ikke trøstes. Læger kalder det kolik, når et spædbarn græder mere end 1½ time hver eneste dag. Men de fleste børn med kolik græder mere end 3 timer om dagen - og børnene kan ikke trøstes. Selv om barnet tilbydes mad, bleen skiftes og forældrene bærer rundt på barnet, bliver det ved med at skrige. Det er cirka hvert tiende barn, der udvikler kolik

Typisk optræder skrigeturene hen under aften og varer en større eller mindre del af natten, men kan iøvrigt forekomme på alle tider af døgnet. Samtidig med at barnet skriger, krummer det sig sammen - som om det havde ondt i maven. I folkemunde tales der om 3 måneders kolik. Og det er da også rigtigt at langt hovedparten af alle børn med kolik ophører med få skrigeture, når de er omkring 3 måneder gamle.

Et kolikbarn er meget belastende for forældrene. Afmagt og ængstelse for at barnet fejler noget alvorligt er almindeligt. Forældrene oplever afmagt, fordi de ikke kan få barnet til at holde op med at skrige. De fleste forældre bliver samtidig bange for, at barnet fejler et eller andet. De søger læge for at finde ud af, hvad der er galt og for at få en behandling.

Men desværre findes der hverken en god forklaring på eller behandling af kolik. Der er gennemført mange videnskabelige undersøgelser for at klarlægge årsagerne til kolik - men uden den store succes. Nogle mener at kolik skyldes kramper i tyktarmen, som bliver udløst af for store og hyppige måltider. Andre mener at kolik er en form for allergi og mange mødre har med vekslende held ændret og ændret deres kost. Ingen af de to årsager er imidlertid rigtige.

Da kolik er meget belastende for forældrene og da det traditionelle sundhedsvæsen ikke kan tilbyde en effektiv behandling, søger mange forældre alternative behandlinger. Akupunktur og kiropraktisk behandling er hyppigt anvendt, men har aldrig i videnskabelige forsøg vist sig at være effektive. 

Følgende kan være en hjælp til forældre med et kolikbarn: 1) kolik er ikke farligt for barnet 2) kolik forsvinder af sig selv og 3) børn med kolik udvikler sig helt normalt.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Hvad du selv kan gøre

Undgå at give barnet meget store måltider, det kan hjælpe kun at tømme det ene bryst ved det enkelte måltid. Trøst altid dit barn når det græder - også selv om det drejer sig om kolik. Ofte må forældrene afløse hinanden, da det er belastende i flere timer at bære rundt på et grædende barn. Massage af barnet er godt både for forældrene og barnet.

Kontakt lægen i morgen

Et barn, der har langvarige skrigeture, bør undersøges mindst en gang af lægen. Hvis det drejer sig om kolik vil lægen kunne konstatere, at barnet er helt normalt.

Kontakt lægen med det samme

Aldrig nødvendigt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region