Udarbejdet af:

Tænder i frembrud

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

At få tænder er ikke en sygdom. Barnet får den første mælketand, når det er 4-8 måneder, og den sidste tand er brudt frem, når det er ca. 3 år. Savling, bidtendens og irritabilitet er de mest almindelige symptomer, når børn får tænder. Løs afføring og nedsat appetit forekommer sjældnere. Der er en sammenhæng mellem det at få tænder og let temperaturforhøjelse. Er barnets temperaturen over 38,5ºC, eller er temperaturen forhøjet i mere end 2 dage, så skyldes det ikke at barnet får tænder - så har barnet en infektion.

At få tænder er ikke en sygdom. Men de fleste forældre vil opdage, at barnet er anderledes end normalt, når en tand bryder frem. Nogle forældre har hørt, at tandfrembrud kan give anledning til mere alvorlige sygdomstegn og bliver derfor ængstelige. Heldigvis er der gennemført flere videnskabelige undersøgelser af børn, der får tænder, og ingen af undersøgelserne har kunnet påvise, at børn bliver rigtig syge, når de får tænder.

Hos de fleste børn begynder mælketænderne at bryde frem i 4-8 måneders alderen. Enkelte børn får deres første mælketand allerede i 3 måneders alderen, medens andre først får den, når de er 18 måneder gamle. I meget sjældne tilfælde fødes barnet med en eller flere tænder. De første tænder, der bryder frem, er de to fortænder i undermunden. Når børn er blevet 3 år, har de fleste fået alle 20 mælketænder.

Slimhinden på gummerne bliver rød og hævet, der hvor tanden skal bryde frem. Efter 1-2 dage ses toppen af den hvide tand, som herefter hurtigt bryder helt frem. Barnet er generet et par dage før og et par dage efter tandfrembrudet. Den røde, hævede slimhinde irriterer barnet. Barnet gnubber på gummerne med fingerne og bider i sit legetøj. Samtidig savler barnet mere end sædvanligt. Så godt som alle børn bliver irriterede, savler og bider, når de får tænder.

Enkelte børn bliver generet af løs afføring, har besvær med at sove eller nedsat appetit. Temperaturen kan stige op til 38,5ºC - men aldrig over 38,5ºC. Temperaturforhøjelsen varer kun 1-2 dage. Der er altså en sammenhæng mellem det at få tænder og let temperaturforhøjelse. Er barnets temperatur over 38,5ºC eller er temperaturen forhøjet i mere end 2 dage, så skyldes det ikke at barnet får tænder - så har barnet en infektion.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn