Udarbejdet af:

Skelen

Strabismus (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Mange spædbørn børn skeler, men de fleste vokser fra det. Skelen kan fører til nedsat syn på det ene øje. Du skal derfor kontakte din læge, hvis barnet er fyldt 6 måneder og skeler hele tiden eller hvis barnet er fyldt 4 år, skeler en gang imellem, og du har indtryk af, at barnet ikke ser så godt.

Mange - faktisk 15 % - spædbørn skeler, men de fleste er vokset fra det, inden de fylder 1 år. Kun 4 % af børnene skeler, når de er fyldt 4 år. Mange af dem får nedsat syn på det ene øje (bliver skeleblinde) hvis ikke skelen behandles. Kommer barnet senere i livet kommer ud for en ulykke eller sygdom på det andet øje, kan barnet blive helt blind.

Øjnenes bevægelser styres af 6 muskler som arbejder sammen, sådan at øjnenes retning bliver ens. Øjenmuskellammelse kan være årsag til skelen, men det er sjældent. Den hyppigste årsag er arvelighed. Er der skelen i familien, så husk at se godt efter om barnet skeler.

Et barn skeler, når dets to øjne ikke ser i samme retning. Hvis barnet skeler meget, er det let se. Men det kan også være ganske let skelen, som det er svært for forældrene at opdage. Nogle børn skeler hele tiden, medens andre kun skeler en gang imellem, typisk når barnet er træt. Når barnet skeler, vil det ene øjne være drejet. Det kan være indad, udad, opad eller nedad.

De forskellige former for skelen giver barnet det samme problem nemlig dobbeltsyn. Da doberltsyn er ubehageligt for barnet, vil det forsøge at komme af med dobbeltsynet. Og det kan barnet! Hvis barnet undlader at bruge sit ene øje forsvinder dobbeltsynet. Fortsætter barnet med ikke at bruge øjet, bliver synet dårligt. Man siger, at øjet bliver dovent. Hvis øjet ikke genoptrænes i tide, bliver barnets syn meget dårligt på det øje. Man siger nu, at barnet er blevet skeleblind.

Dit barns syn bliver kontrolleret i forbindelse med 4 års børneundersøgelsen hos barnets praktiserende læge. Hvis lægen finder nedsat syn eller skelen, vil dit barn blive henvist til øjenlæge. Et dovent øje med nedsat syn skal genoptrænes. Det sker ved, at der sættes en klap for det gode øje. Derved tvinges barnet til at træne det dovne øje. Øjenlægen kan også bruge øjendråber, der dryppes i det raske øje, så det ikke kan se skarpt og derved optrænes det dovne øje.

Man kan genoptræne et dovent øje helt op til 6 års alderen. Men er barnet over 7 år, vil det kun sjældent være muligt at optræne synet. Barnet er da blevet skeleblind.

Når det dovne øje er genoptrænet, skal skelen rettes op. Skelen skal fjernes. Det kan ske ved briller eller ved en kombination af briller og operation.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer dit syge barn

Medicin

Der findes ingen medicin, der hjælper på skelen.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Det vigtigste er, at du følger de forebyggende børneundersøgelser hos barnets praktiserende læge. Den praktiserende læge vil undersøge for skelen og teste barnets syn ved 4 års børneundersøgelsen.

Kontakt lægen i morgen

Hvis barnet skeler hele tiden, efter det er fyldt 6 måneder. Hvis barnet er fyldt 4 år, skeler en gang imellem og du har indtryk af, at det ikke ser så godt.

Kontakt lægen med det samme

Aldrig nødvendigt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region