Udarbejdet af:

Tuberkulose

Børn, der opholder sig i længere tid i områder, hvor tuberkulose findes, bør vaccineres. Se nærmere på kortet her. Især børn, der går i skole eller har lokale barnepiger, bør vaccineres.

Alle børn kan vaccineres.

Vaccinationen gives som en enkelt sprøjte.

Varighed af beskyttelse er livslang.