Udarbejdet af:

Nyttige rejseoplysninger

Rejser indenfor EU samt Norge og Island (Schengen-lande) 

Er din medicin markeret med rød advarselstrekant på pakningen, så bed apoteket om at udstede et "pillepas". Medbring dit pas, da pasnummeret skal bruges. Du kan også bestille "pillepas" på Borger.dk.

Rejser udenfor Schengen-lande

Bed evt. din læge om en attest på engelsk vedrørende din behandling og medicin og at din medicin/kanyler er til personligt eller andre familie medlemmers brug, da nogle lande er meget forbeholdende. Kontakt evt. det pågældende lands ambassade og få vejledning.

Det "gule" sygesikringsbevis  

Ferierejser under 1 måned

Dækningsområdet er indskrænket til kun at omfatte EU-lande samt Færøerne, Grønland, Andorra, Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Hjemtransport ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst er bortfaldet  dog ikke ved rejse til Færøerne eller Grønland samt Norden. Hjemtransport skal være ordineret af en læge.

Hjemtransport fra alle andre lande er ikke længere dækket, medmindre man har en rejseforsikring.

Det "blå" EU-sygesikringbevis  

Ferierejser over 1 måned

Du bør anskaffe dig et blåt sygesikringsbevis ved ferie-, studie-, au pair- og forretningsrejser over 1 måneds varighed. Børn skal have sit eget EU-sygesikringsbevis ligesom de skal med det gule sygesikringsbevis.

EU-sygesikringsbeviset omfatter alle EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz og giver ret til læge, hospital, tandlæge samt medicin, der er nødvendigt under opholdet. Sygetransport til Danmark dækkes ikke.

EU-sygesikringsbeviset er til personer, der er sygesikret i Danmark efter EU-reglerne og udstedes normalt for 1 år ad gangen. Du kan få beviset ved at besøge borgerservice i kommunen eller bestille det på deres hjemmeside.

Links

Nyttige oplysninger om situationen i alverdens lande findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Nyttige oplysninger om smitte og vaccinationer findes på www.vaccination.dk