Udarbejdet af:

Gul feber

Gul feber overføres fra menneske til menneske via myg. Myggemidler kan derfor anbefales.

Gul feber findes i Afrika og Sydamerika - i lande der er beliggende i området mellem 15 grader nord og 15 grader syd for Ækvator. Vaccination gives til børn over 1 år. Børn under 1 år bør istedet beskyttes godt med myggemiddel.

Bivirkninger ved vaccinationen er ømhed, rødme og varme der hvor vaccinen blev givet. Endvidere ses 5-12 dage senere feber, hovedpine og muskelsmerter i et par dage.

Vaccinationen gives som en enkelt sprøjte.

Herefter er barnet beskyttet i 10 år.