Udarbejdet af:

Sygdomme og daginstitution/dagpleje

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Det kan være vanskeligt for forældrene at få arrangeret pasning af deres syge barn. Nogle forældre vælger at løse problemet ved at give deres syge barn paracetamol om morgenen, inden det afleveres i daginstitutionen/dagplejen. Men et barn bliver ikke raskt, når det får paracetamol. Hvis et barn møder i daginstitution/dagpleje uden at være helt raskt, har det på grund af nedsat modstandskraft en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom, og barnet vil kunne smitte de andre børn i daginstitutionen/dagplejen. Det er synd både for barnet og for de andre børn i daginstitutionen/dagplejen.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution/dagpleje, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitutionen/dagplejen, når det er raskt. Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Læs videre om De enkelte sygdomme