Udarbejdet af:

De enkelte sygdomme

Da børn er mere modtagelige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange sygdomme smitter inden børnene viser tegn på sygdom, er det ikke muligt helt at undgå smitte i daginstitutionerne/dagplejen. 

Under sygdomme er der ved relevante artikler et afsnit om "Smitte". Afsnittet indeholder information om hvordan sygdommen smitter, og hvornår barnet igen kan komme i daginstitution/dagpleje, efter det har været sygt.

Læs videre om Medicingivning i institution/dagpleje