Udarbejdet af:

Hvordan smitter sygdomme?

Hovedparten af de sygdomme som børn får, skyldes infektioner med enten bakterier eller virus. Sådanne sygdomme er smitsomme. Sygdommene smitter børnene på forskellige måder: gennem luften, ved berøring eller fra genstande som legetøj og dørhåndtag.

Når et forkølet barn hoster, frigøres der mange virus i luften. Virus kan senere bringe forkølelsen videre til andre børn, der befinder sig i samme rum. Ved nogle sygdomme kan bakterier eller virus overleve uden for børnene og overføres fra genstande som sutter, legetøj, spisebestik, dørhåndtag, toiletsæder og håndklæder. Andre sygdomme overføres når et barn rører ved et andet barn - for eksempel holder i hånd.

Smitsomme sygdomme overføres særlig let der, hvor mange børn er samlet. I daginstitutionerne eller i dagplejen er der mange børn samlet på et sted. Et enkelt sygdomstilfælde i daginstitutionen/dagplejen kan derfor give anledning til, at flere børn blive smittede og dermed syge.

Læs videre om Sygdomme og daginstitution/dagpleje