Udarbejdet af:

Medicingivning i institutioner

Børn kan have behov for medicin i den tid, de bliver passet i daginstitution eller dagpleje. Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet, skal der i tvivlstilfælde foreligge en nærmere instruks fra lægen.

Hvis lægen har ordineret medicin, er det vigtigt at give medicinen som foreskrevet. Både dosis og tidspunkter for medicingivningen bør overholdes. Nogle børn vil derfor have behov for medicin i den tid, de bliver passet i institutionen.

Når et barn - efter en akut sygdom - igen kommer i institutionen, kan der være brug for, at barnet fortsat skal have medicin. Et typisk tilfælde er et barn med halsbetændelse, der efter et par dages behandling med penicillin, er blevet så rask, at det igen kan komme i institutionen. Her vil der være brug for, at barnet får sin medicin i yderligere nogle dage. Institutionen er dog ikke forpligtet til at give medicin ved almindelige infektionssygdomme.

Nogle børn med kroniske sygdomme har behov for medicin flere gange om dagen og derfor også, når det befinder sig i institutionen. Et typisk tilfælde vil være et barn med astma, som skal tage sin faste medicin flere gange om dagen.

Da personalet ikke er sundhedsfaglig uddannet, skal der i tvivlstilfælde foreligge en nærmere instruks fra lægen. I mange tilfælde vil der på medicinbeholderen stå, hvor meget medicin barnet skal have. I de tilfælde, hvor en mere grundig instruktion om medicingivningen er nødvendig, kan institutionens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen.

Retningslinjer for medicingivning i institutioner:

  • Dosis og tidspunkter bør overholdes.
  • Hvis barnet udvikler hududslæt eller i øvrigt får nye symptomer, bør lægen kontaktes.        
  • Giv kun medicin, der er ordineret af lægen.        
  • I tvivlstilfælde skal der foreligge en skriftlig instruks fra lægen.        
  • Medicin opbevares utilgængeligt for børn.        
  • Der bør udarbejdes et skema for det syge barn, hvor medarbejderen kan afkrydse, når medicinen gives.

Ovenstående oplysninger tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinier.

Læs videre om Medicin mod feber